Doc2Me ICT&Health artikel

Gesprek met arts veilig opnemen en terugluisteren met Doc2Me

Zo’n drie op de vijf patiënten die de spreekkamer van een arts verlaten kunnen zich veel, ook belangrijke, zaken die hen verteld zijn niet meer herinneren. Met Doc2Me, oplossing die Chipsoft nu in HiX ingebouwd heeft, kan het het gesprek, of delen daarvan, opgenomen worden. Zowel de patiënt als de arts kunnen het gesprek dan, via online streaming, nog eens terugluisteren.

Doc2Me ICT magazine artikel

Het vastleggen van medische gesprekken

In een tijdperk waarin spraakgestuurde technologie steeds breder toegepast wordt, neemt de vraag naar een dergelijke oplossing in de zorg ook toe. Deze toenemende vraag werpt licht op een grote uitdaging binnen de spreekkamer: het informeren van de patiënt op een manier dat de kennis goed overkomt, wordt onthouden, begrepen en ook goed wordt vastgelegd.